PIOT Fundacja Przemysłu i Mody

Partnerzy Fundacji

Produkcja sprzedana przemysłu tekstylno-odzieżowego

Według GUS*, w Przetwórstwie przemysłowym w październiku 2011r. odnotowano wzrost produkcji sprzedanej średnio o 7,1% w stosunku analogicznego okresu roku poprzedniego. W przypadku przedsiębiorstw sklasyfikowanych w dziale 13 PKD 2007 i zajmujących się Produkcją wyrobów tekstylnych, wartość produkcji sprzedanej kształtowała się na poziomie 677,1 mln zł i była wyższa o 5,6% niż w październiku 2010r. Jednocześnie odnotowano spadek wartości produkcji sprzedanej w stosunku do wyników osiągniętych we wrześniu bieżącego roku o ok. 10%.

Analizując dane dla przedsiębiorstw zajmujących się Produkcją odzieży (dział 14 klasyfikacji PKD 2007) można zauważyć istotny wzrost wielkości produkcji sprzedanej w porównaniu z  październikiem 2010r. (12,3%); wartość produkcji sprzedanej w dziale Produkcja odzieży wynosiła w analizowanym okresie 657,3 mln złotych. W porównaniu z poprzednim miesiącem odnotowano relatywnie niewielki spadek produkcji sprzedanej (ok. 2,8%).

*dane GUS dotyczą przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób

Załączone zdjęcia: