PIOT Fundacja Przemysłu i Mody

Partnerzy Fundacji

Przeciętne zatrudnienie w branży odzieżowo-tekstylnej

Według danych GUS*, przeciętne zatrudnienie w branży odzieżowo-tekstylnej wynosiło w październiku 2011r. odpowiednio: 42 tys. w przypadku firm zajmujących się Produkcją wyrobów tekstylnych oraz 88 tys. w przypadku przedsiębiorstw sklasyfikowanych w dziale 14 PKD 2007: Produkcja odzieży, co w sumie stanowiło 6,3% przeciętnego zatrudnienia w przetwórstwie przemysłowym. Analizując dane za październik 2011r., w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego w obu wspominanych powyżej działach PKD 2007 odnotowano spadek przeciętnego zatrudnienia: o 2,4% w Produkcji odzieży oraz o blisko 3% w Produkcji wyrobów tekstylnych.

*dane GUS dotyczą przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób 

 

Załączone zdjęcia: