PIOT Fundacja Przemysłu i Mody

Partnerzy Fundacji

Region łódzki zagłębiem Przemysłu Mody

Historycznie kojarzona z przemysłem odzieżowo-tekstylnym Łódź w dalszym ciągu pozostaje stolicą tej branży. Według opublikowanych przez GUS danych prezentujących liczbę podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON w działach 13 i 14 klasyfikacji PKD 2007 w I półroczu 2011r., to właśnie w województwie łódzkim zlokalizowanych jest najwięcej przedsiębiorstw zajmujących się produkcją wyrobów tekstylnych (21,0%) oraz produkcją odzieży (23,5%). W przypadku produkcji wyrobów tekstylnych dwa kolejne miejsca pod względem liczby podmiotów zajmują województwa śląskie i mazowieckie (odpowiednio 13,6 i 12,9 % całkowitej liczby podmiotów sklasyfikowanych w dziale 13 PKD), z kolei w przypadku produkcji odzieży - województwa mazowieckie i wielkopolskie (odpowiednio 15,2 i 11,0% podmiotów wpisanych do rejestru REGON w dziale 14 PKD).

Załączone zdjęcia: