PIOT Fundacja Przemysłu i Mody

Partnerzy Fundacji

Europejski Program Promocji Jakości

17 listopada 2011r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się konferencja adresowana do przedsiębiorców, przedstawicieli otoczenia biznesu oraz inicjatyw klastrowych działających w Polsce (w konferencji udział wzięli również przedstawiciele Klastra Innowacyjnego Przemysłu i Mody). Podczas obrad dyskutowano nad rolą organizacji otoczenia biznesu w rozwoju polskich przedsiębiorstw i instytucji w obliczu kolejnej fali kryzysu, zwrócono uwagę na rosnące znaczenie polskich klastrów na europejskich rynkach jako innowacyjnej formy wsparcia biznesu oraz omówiono potencjalne źródła finansowania inwestycji, które poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań stanowią źródło wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

Konferencję zakończyła uroczysta gala wręczenia wyróżnień Eurocetryfikat 2011.

Relację z tegorocznej gali wręczenia Eurocetryfikatów można znaleźć pod adresem: http://www.eurocertyfikat.pl/

Załączone zdjęcia: