PIOT Fundacja Przemysłu i Mody

Partnerzy Fundacji

IV Europejskie Forum Gospodarcze

 W dniach 9-10 XI 2011r. w hotelu Andel's odbyło się IV Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2011, zorganizowane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Tematem przewodnim tegorocznej edycji forum była atrakcyjność inwestycyjna regionu: w centrum Polski, w centrum Europy.

Wydarzeniem głównym pierwszego dnia EFG była inauguracja Środkowoeuropejskiego Konsorcjum Bioregionów.  Inaugurację poprzedziła dyskusja nad rolą Środkowoeuropejskiego Konsorcjum Bioregionów  w rozwoju bio- i nanotechnologii w Europie Środkowowschodniej: konsorcjum to ma stanowić platformę do generowania nowych pomysłów promowania firm biotechnologicznych oraz wspierania nowoczesnej biogospodarki krajów Europy Środkowej. Podczas Kongresu Regionów Innowacyjnych zwrócono uwagę m.in. na rolę obszarów metropolitalnych w rozwoju regionów, subregionalne bieguny wzrostu, zrównoważony rozwój nowoczesnych  technologii oraz polską politykę klastrową. Jednym z wydarzeń towarzyszących pierwszego dnia forum była prezentacja projektu "Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów" realizowanego przez Departament Instrumentów Wsparcia w Ministerstwie Gospodarki w ramach POIG Poddziałanie 6.2.1. Duże zainteresowanie wywołał panel "Kryzys w Europie. Szanse i zagrożenia dla Polski."

Zgodnie z tradycją, drugi dzień Europejskiego Forum Gospodarczego wypełniły dyskusje prowadzone w ramach Salonów Branżowych, w tym również salonu poświęconego branży odzieżowo-tekstylnej: Innowacyjne włókiennictwo. Branża ta uznana została za jedną ze strategicznych dla rozwoju województwa łódzkiego. W panelu dyskusyjnym wzięli udział przedstawiciele firm związanych z szeroko pojętym Przemysłem Mody, uczelni wyższych i jednostek naukowo-badawczych, jak również instytucji otoczenia biznesu, wspierających tę branżę ( w tym, przedstawiciele PIOT Fundacji Przemysłu i Mody oraz ZPPM Lewiatan).

W pierwszej części Salonu Branżowego: Innowacyjne włókiennictwo scharakteryzowany został stan branży odzieżowo-tekstylnej w skali kraju oraz regionu - prezentację na ten temat przedstawił Kazimierz Kubiak z Instytutu Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI w Łodzi. Temat ten w aspekcie innowacyjności i wdrażania nowych technologii rozwinął Bogdan Mazurek z Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ, zwracając uwagę na kluczową rolę jednostek naukowo-badawczych. Podczas spotkania, na temat działalności badawczo-rozwojowej swoich jednostek mówili Dyrektorzy trzech łódzkich instytutów: Danuta Ciechańska z Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Elżbieta Witczak z Instytutu Technologii Bezpieczeństwa Moratex oraz Bogusław Woźniak z Instytutu Przemysłu Skórzanego. Danuta Ciechańska z IBWCh zaprezentowała również podstawowe założenia projektu "Nowoczesne technologie dla włókiennictwa. Szansa dla Polski", którego jest koordynatorem; celem projektu jest identyfikacja kierunków badań naukowych i prac rozwojowych poprzez zastosowanie metody foresight w zakresie wsparcia przygotowania strategii dla Polskiej Platformy Technologicznej Przemysłu Tekstylnego. O ważnej roli designu w kreowaniu innowacyjnego oblicza branży oraz modowych przedsięwzięciach w regionie łódzkim mówił Jacek Kłak, twórca projektu FashionPhilosophy Fashion Week Poland.

Druga część Salonu Branżowego: Innowacyjne włókiennictwo poświęcona została dyskusji, którą poprowadził Jerzy Romański, Prezes Ogólnopolskiej Feredacji Stowarzyszeń Kupców i Przedsiębiorców. W dyskusji zwrócono uwagę m.in. na problem ochrony rodzimej przedsiębiorczości przed nieuczciwą konkurencją oraz konieczność budowania świadomości konsumenckiej. Dorota Kędzierska, Dyrektor Izby Celnej w Łodzi scharakteryzowała mechanizmy działania Służby Celnej, której nadrzędnym celem jest wspieranie legalnej działalności gospodarczej; eliminowanie przejawów nieuczciwej konkurencji potencjalnie zwiększa możliwości rozwoju firm z branży odzieżowo-tekstylnej na krajowym rynku.

Załączone zdjęcia: