PIOT Fundacja Przemysłu i Mody

Partnerzy Fundacji

Międzyklastrowe porozumienie o współpracy

W dniu 19 stycznia 2012 r. PIOT Fundacja Przemysłu i Mody reprezentująca Klaster Innowacyjnego Przemysłu i Mody podpisała Międzyklastrowe Porozumienie o Współpracy z Klastrem Innowacyjnych Nawierzchni Sportowych i Rekreacyjnych VERDE, deklarując tym samym współpracę przy tworzeniu i realizacji wspólnych projektów