PIOT Fundacja Przemysłu i Mody

Partnerzy Fundacji

Nauka dla Gospodarki

W dniach 5-7 grudnia 2011r. odbyła się w Łodzi IX Regionalna Konferencja "Nauka dla Gospodarki". Celem tegorocznej edycji konferecji było przybliżenie idei komercjalizacji wiedzy jako jednego z aspektów współpracy nauki z biznesem, w tym m.in. odpowiedzi na pytania: gdzie można szukać wsparcia w zakresie komercjalizacji wiedzy, jaka jest rola Centrów Transferu Technologii funkcjonujących przy wyższych uczelniach, jaki jest stopień komercjalizacji badań w uczelniach i jakie są najczęstsze problemy, jakie napotykają naukowcy oraz przedsiębiorcy w zakresie komercjalizacji badań. W konferencji wzięli udział m.in. przedstawiciele PIOT Fundacji Przemysłu i Mody reprezentujący koordynatora Klastra Innowacyjnego Przemysłu i Mody.

Pierwszy dzień konferencji wypełniły prezentacje ilustrujące różne aspekty komercjalizacji wiedzy, zarówno z punktu widzenia środowiska nauki, jak i środowiska biznesu. Założenia programu Horizon 2020 przedstawiła Jolanta Pacura, Koordynator Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE. Swoimi doświadczeniami podzielili się: Michał Stefański, Dyrektor Zarządzający firmy MobileMS oraz Maciej Kozakiewicz, Pełnomocnik Rektora UŁ ds. współpracy z pracodawcami; dr M. Kozakiewicz przedstawił rezultaty projektu realizowanego na UŁ, w ramach którego pracownicy naukowi UŁ (promotorzy prac ) odbywali staże w przedsiębiorstwach z regionu łódzkiego, pozyskując w ten sposób wiedzę, jakie zagadnienia należy rozwijać w ramach prac dyplomowych by stanowiły one odpowiedź na zapotrzebowanie przemysłu. Środowisko nauki reprezentowali również dyrektorzy Centrów Transferu Technologii UŁ (Dariusz Trzmielak) oraz UM w Łodzi (Bartłomiej Grobelski) oraz naukowcy, którzy mają doświadczenia związane z pozyskiwaniem patentów. Interesującą prezentację na temat "Klastry jako narzędzie wdrażania innowacji - przyszłość polskiej polityki klastrowej" przedstawił Igor Mitroczuk, Radca Ministra Gospodarki ds. Polityki Klastrowej reprezentujący Departament Rozwoju Gospodarki w MG.

Dwa kolejne dni konferencji wypełniły warsztaty nt. "Komercjalizacja badań naukowych. Przygotowanie biznesplanów dotyczących komercjalizacji " prowadzone przez Koordynatora Zespołu Rozwoju i Promocji Firm Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji Uniwersytetu Adama Mickiewicza.