PIOT Fundacja Przemysłu i Mody

Partnerzy Fundacji

Wsparcie branży dla klasy włókienniczej

24 listopada 2011r. w ZSP Nr 19 przy ul. Żeromskiego 115, z inicjatywy Dyrekcji szkoły odbyło się spotkanie i dyskusja przedstawicieli przemysłu lekkiego. Motywem przewodnim spotkania było utrwalanie i rozwój kształcenia uczniów w zawodach włókienniczych -  w bieżącym roku szkolnym, po kilkuletniej przerwie w ZSP Nr 19 została ponownie utworzona klasa o profilu włókienniczym. Obecni na spotkaniu przedstawiciele działających w branży firm produkcyjnych oraz instytucji otoczenia biznesu (m.in. Instytutu Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI, PIOT Fundacji Przemysłu i Mody oraz Związku Przedsiębiorców Przemysłu Mody LEWIATAN) podkreślali konieczność podejmowania wspólnych działań na rzecz wszechstronnej promocji branży tekstylnej, w szczególności tych prowadzących do zmiany niekorzystnego (i nieprawdziwego) wizerunku branży w świadomości mieszkańców regionu na rzecz obrazu przemysłu innowacyjnego, opartego na wiedzy i nowoczesnych technologiach, oferującego młodym ludziom możliwość rozwoju zawodowego. Na spotkaniu zwrócono również uwagę na fakt, iż niezbędnym elementem wsparcia ze strony przedsiębiorców dla procesu kształcenia młodych kadr jest prezentacja istniejącego w regionie potencjału produkcyjnego w ramach systemu praktyk zawodowych, czy choćby wizyt w zakładach, podczas których młodzież ma możliwość weryfikacji wiedzy teoretycznej zdobywanej podczas zajęć w szkole. Należy przy tym podkreślić, że ZSP Nr 19 realizuje współpracę w tym zakresie z kilkoma wiodącymi firmami z branży tekstylnej, zlokalizowanymi w regionie łódzkim.