PIOT Fundacja Przemysłu i Mody

Partnerzy Fundacji

Edukacja

Ogólnopolski turniej wiedzy o Przemyśle Mody

Zespół  Szkół Projektowania i Stylizacji Ubioru w Sosnowcu przygotowuje kolejną inicjatywę edukacyjną – ogólnopolski turniej z zakresu wiedzy i umiejętności zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących się w zawodach: technik technologii odzieży oraz krawiec. Do współpracy przy... »

Kwalifikacje na miarę

Prace nad strategią rozwoju regionu łódzkiego, związane również z sektorem odzieżowo-tekstylnym stanowią źródło wielu inicjatyw podejmowanych z myślą o identyfikacji i - docelowo - rozwiązaniu konkretnych problemów branży. Przykładem takiej inicjatywy jest projekt "Szyte na miarę kwalifikacje... »

Jakich specjalistów potrzebują pracodawcy?

Przedstawiciele PIOT Fundacji Przemysłu i Mody wzięli udział w konferencji na temat: Proponowane zmiany w łódzkim systemie edukacji zawodowej zorganizowanej w dniu 28 IV 2011r. przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Prezes Fundacji, Bogusław Słaby przedstawił opinię w... »

Współczesna edukacja zawodowa

Przedstawiciele PIOT Fundacji Przemysłu i Mody wzięli udział w konferencji na temat: Współczesna edukacja zawodowa a Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji zorganizowanej przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w dniu 11 IV 2011r. Przedmiotem obrad były oczekiwane zmiany w... »

Kwalifikacje cenione przez pracodawców - badania ankietowe

Jednym z podstawowych problemów, z jakimi zmaga się w ostatnich latach branża odzieżowo-tekstylna, jest brak wykwalifikowanych kadr. Niewielkie zainteresowanie wśrod młodzieży podejmowaniem nauki w szkołach zawodowych oraz - często - programy kształcenia niedopasowane do potrzeb przemysłu sprawiają, iż... »