PIOT Fundacja Przemysłu i Mody

Partnerzy Fundacji

Kwalifikacje cenione przez pracodawców - badania ankietowe

Jednym z podstawowych problemów, z jakimi zmaga się w ostatnich latach branża odzieżowo-tekstylna, jest brak wykwalifikowanych kadr. Niewielkie zainteresowanie wśrod młodzieży podejmowaniem nauki w szkołach zawodowych oraz - często - programy kształcenia niedopasowane do potrzeb przemysłu sprawiają, iż przedsiębiorcy chcący zastąpić kadry odchodzące na emeryturę zmuszeni są zatrudniać pracowników o kwalifikacjach nie do końca spełniających oczekiwania kadry kierowniczej, szczególnie w czasach, gdy w szeroko pojętym Przemyśle Mody dokonuje się transformacja związana aplikacją nowych technologii. Jakich pracowników potrzebuje zatem dziś branża odzieżowo-tekstylna? Aby uzyskać odpowiedź na to pytanie i podjąć działania w kierunku dostosowania profilu kształcenia w szkołach zawodowych związanych z branżą do rzeczywistego zapotrzebowania na rynku pracy, PIOT Fundacja Przemysłu i Mody we współpracy ze Związkiem Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan zainicjowała cykl badań ankietowych wśród przedsiębiorców... W obliczu prezentowanych na forach publicznych opinii o trudnosciach w pozyskaniu pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zaskakującym wydaje się relatywnie niskie zainteresowanie przedsiębiorców udziałem w badaniu.

Poniżej prezentujemy rezultaty uzyskane w dotychczasowych badaniach ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w województwie łódzkim:

Załączone zdjęcia: