PIOT Fundacja Przemysłu i Mody

Partnerzy Fundacji

Kwalifikacje na miarę

Prace nad strategią rozwoju regionu łódzkiego, związane również z sektorem odzieżowo-tekstylnym stanowią źródło wielu inicjatyw podejmowanych z myślą o identyfikacji i - docelowo - rozwiązaniu konkretnych problemów branży. Przykładem takiej inicjatywy jest projekt "Szyte na miarę kwalifikacje przyszłością sektora włókienniczo-odzieżowego w łódzkim" współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS POKL Działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" i realizowanego przez Centrum Edukacji i Technologii "BROST" we współpracy ze Stowarzyszeniem Włókienników Polskich oraz Agencją Analiz Statystyczno-Ekonomicznych "An-stat". Pierwszy etap projektu obejmuje szereg spotkań o charakterze konsultacyjnym, do udziału w których zaproszono branżowych ekspertów - przedstawicieli placówek naukowych i instytutów, właścicieli przedsiębiorstw sektora włókienniczo-odzieżowego, dyrektorów i nauczycieli szkół zawodowych kształcących w zawodach zwiażanych z branżą oraz przedstawicieli organizacji branżowych, w tym również  PIOT Fundacji Przemysłu i Mody. Celem spotkań jest doprecyzowanie problemów związanych z barierami kwalifikacyjnymi i specyfiką potrzeb w zakresie nowych zawodów i kwalifikacji oraz transferu wiedzy pomiędzy szkołami i przedsiębiorstwami reprezentującymi szeroko pojęty Przemysł Mody.

Na temat projektu i spotkań eksperckich można również przeczytać w artykule "Kwalifikacje przyszłością włókiennictwa" (Przegląd Włókienniczy. Włókno, odzież, skóra. Nr 7-8/2011).