PIOT Fundacja Przemysłu i Mody

Partnerzy Fundacji

Ogólnopolski turniej wiedzy o Przemyśle Mody

Zespół  Szkół Projektowania i Stylizacji Ubioru w Sosnowcu przygotowuje kolejną inicjatywę edukacyjną – ogólnopolski turniej z zakresu wiedzy i umiejętności zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących się w zawodach: technik technologii odzieży oraz krawiec. Do współpracy przy projekcie została zaproszona m.in. PIOT Fundacja Przemysłu i Mody.

Zgodnie z założeniami przygotowywanego projektu, turniej taki ma rozwijać wśród młodzieży zainteresowanie Przemysłem Mody – przemysłem, który ulega dziś istotnej transformacji, stanowiącej rezultat postępu w inżynierii materiałowej i technologii. Inne walory turnieju to rozwijanie w młodzieży umiejętności doskonalenia zawodowego, a w rezultacie - lepsze przygotowanie do kontynuacji kształcenia w zawodzie na studiach wyższych, czy też stworzenie płaszczyzny dla współzawodnictwa, kształtującego tzw. umiejętności ‘miękkie’, cenione dziś przez pracodawców niemal na równi z kwalifikacjami zawodowymi.