PIOT Fundacja Przemysłu i Mody

Partnerzy Fundacji

O Fundacji

PIOT Fundacja Przemysłu i Mody powołana została jako instytucja mająca na celu konsolidację branży odzieżowo-tekstylnej, kreowanie jej pozytywnego wizerunku, jak również wypracowanie strategii podnoszenia konkurencyjności branży, głównie poprzez transfer do przemysłu innowacyjnych technologii oraz stworzenie zaplecza w postaci wysoko wykwalifikowanych kadr. Główne obszary działalności Fundacji można określić jako: podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju przemysłu odzieżowego i tekstylnego w Polsce, prowadzenie badań i studiów nad formami i problemami dostosowania polskiego przemysłu odzieżowego i tekstylnego do wymogów otwartej światowej konkurencji, wspomaganie działalności związanej z rozwojem i modernizacją przemysłu odzieżowego i tekstylnego, w tym także wspieranie szkolnictwa zawodowego. PIOT Fundacja Przemysłu i Mody jest koordynatorem powiązania kooperacyjnego pod nazwą Klaster Innowacyjnego Przemysłu i Mody.