PIOT Fundacja Przemysłu i Mody

Partnerzy Fundacji

Odzieżownictwo w pigułce

"Odzież. Budowa, własności i produkcja" to opracowane pod redakcją prof. dr inż. Włodzimierza Więźlaka kompendium wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z produkcją odzieży i innych wyrobów konfekcjonowanych. Książkę można nabyć w siedzibie dystrybutora - firmy Altex Consulting Sp. z o.o. w Łodzi przy ul. Lodowej 80 (tel. 42 649 30 80)

W podręczniku adresowanym zarówno do studentów, jak i osób pracujących w branży odzieżowej, które pragną poszerzyć i uaktualnić swoją wiedzę z tego zakresu, omówiono w uporządkowany sposób kolejne etapy procesu produkcji odzieży, począwszy od fazy projektowania, poprzez działy krojowni, szwalni i obróbki końcowej. Uwagę poświęcono również zagadnieniom konfekcjonowania wyrobów technicznych. Książka wydana została dzięki wsparciu członków konsorcjum "Szwalnia-Tylko dla profesjonalistów".

Spis treści podręcznika:

1. Odzież - jej budowa i warunki produkcji (1.1 Historia odzieży, 1.2 Przemysłowa produkcja odzieży)

2. Budowa i własności odzieży (2.1 Odzież i jej użytkowanie, 2.2 Własności biofizyczne odzieży, 2.3 Struktura odzieży)

3. Przygotowanie produkcji (3.1 Technologia a podstawowe zadania przygotowania produkcji, 3.2 Wzornicze i materiałowe przygotowanie produkcji, 3.3 Technologiczne przygotowanie produkcji, 3.4 Organizacyjne przygotowanie produkcji, 3.5 Techniczne przygotowanie produkcji)

4. Produkcja wykrojów (4.1 Warstwowanie materiałów odzieżowych, 4.2 Rozkrój nakładów metodami kontaktowymi, 4.3 Bezkontaktowe metody produkcji wykrojów, 4.4 Systemy produkcji wykrojów i ich rozwój)

5. Maszyny szyjące (5.1 Wprowadzenie, 5.2 Technologiczna klasyfikacja maszyn szyjących, 5.3 Analiza konstrukcji maszyn szyjących a ocena przydatności technologicznej, 5.4 Charakterystyka maszyn podstawowych, 5.5 Narzędzia maszyn podstawowych i ich mechanizmy, 5.6 Charakterystyka maszyn specjalnych, 5.7 Zintegrowane stanowiska pracy, 5.8 Automaty szwalnicze, 5.9 Sprawność maszyn szyjących, 5.10 Podsumowanie)

6. Technologia połączeń nitkowych (6.1 Igły maszyn szyjących, 6.2 Nici szwalne, 6.3 Ściegi, 6.4 Współpraca narzędzi w tworzeniu ściegu, 6.5 Zrywy nici)

7. Technologia połączeń klejowych (7.1 Wprowadzenie, 7.2 Wkłady klejowe stosowane w technologii odzieży, 7.3 Połączenia klejowe, 7.4 Wytrzymałość połączeń klejowych)

8. Obróbka termiczna wyrobów odzieżowych (8.1 Charakterystyka ogólna obróbki termicznej, 8.2 Formowanie postaciowe i siłowe, 8.3 Technologie obróbki cieplnej, 8.4 Prasowarki - maszyny do obróbki cieplnej)

9. Organizacja procesów produkcji (9.1 Technologia, jej definicje i kierunki rozwoju, 9.2 Czynnik ludzki w procesie produkcji odzieży, 9.3 Zakres prac organizacyjnych w produkcji odzieży, 9.4 Organizacja pracy w krojowni, 9.5 Organizacja procesu produkcyjnego w szwalni)

10. Wyroby konfekcjonowane techniką odzieżową w XXI wieku (10.1 Wstęp, 10.2 Wyroby produkowane technikami konfekcjonowania odzieży)

Załączone zdjęcia: