PIOT Fundacja Przemysłu i Mody

Partnerzy Fundacji

Przemysł Mody w liczbach

Region łódzki zagłębiem Przemysłu Mody

Historycznie kojarzona z przemysłem odzieżowo-tekstylnym Łódź w dalszym ciągu pozostaje stolicą tej branży. Według opublikowanych przez GUS danych prezentujących liczbę podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON w działach 13 i 14 klasyfikacji PKD 2007 w I półroczu 2011r., to właśnie w... »

Produkcja sprzedana przemysłu tekstylno-odzieżowego

Według GUS*, w Przetwórstwie przemysłowym w październiku 2011r. odnotowano wzrost produkcji sprzedanej średnio o 7,1% w stosunku analogicznego okresu roku poprzedniego. W przypadku przedsiębiorstw sklasyfikowanych w dziale 13 PKD 2007 i zajmujących się Produkcją wyrobów tekstylnych, wartość produkcji... »

Przeciętne zatrudnienie w branży odzieżowo-tekstylnej

Według danych GUS*, przeciętne zatrudnienie w branży odzieżowo-tekstylnej wynosiło w październiku 2011r. odpowiednio: 42 tys. w przypadku firm zajmujących się Produkcją wyrobów tekstylnych oraz 88 tys. w przypadku przedsiębiorstw sklasyfikowanych w dziale 14 PKD 2007: Produkcja odzieży, co w sumie stanowiło... »