Projektanci mody w Polsce

Kilka słów o Nas

PIOT Fundacja Przemysłu i Mody powołana została jako instytucja mająca na celu konsolidację branży odzieżowo-tekstylnej, kreowanie jej pozytywnego wizerunku, jak również wypracowanie strategii podnoszenia konkurencyjności branży, głównie poprzez transfer do przemysłu innowacyjnych technologii oraz stworzenie zaplecza w postaci wysoko wykwalifikowanych kadr. Główne obszary działalności Fundacji można określić jako: podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju przemysłu odzieżowego i tekstylnego w Polsce, prowadzenie badań i studiów nad formami i problemami dostosowania polskiego przemysłu odzieżowego i tekstylnego do wymogów otwartej światowej konkurencji, wspomaganie działalności związanej z rozwojem i modernizacją przemysłu odzieżowego i tekstylnego, w tym także wspieranie szkolnictwa zawodowego. PIOT Fundacja Przemysłu i Mody jest koordynatorem powiązania kooperacyjnego pod nazwą Klaster Innowacyjnego Przemysłu i Mody. 

Wspieranie młodych projektantów mody

Monika Błażusiak
Monika Błażusiak otrzymała nagrodę specjalną od PIOT Fundacji Przemysłu i Mody podczas Gali Finałowej XIX Międzynarodowego Konkursu dla Projektantów Ubioru Złota Nitka, w kategorii Prêt-à-Porter za kolekcję Leather Bound w realizacji plecaków miejskich.
więcej na temat konkursu w zakładce: Aktualności / Majowy tydzień mody
Monika jest studentką Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi.
Anna Kałuża
Anna Kałuża została wyróżniona przez PIOT Fundację Przemysłu i Mody w finale III Ogólnopolskiego Konkursu na Młodego Projektanta Bielizny Damskiej w Białymstoku.
więcej na temat konkursu w zakładce: Aktualności / Bielizna na medal
Anna swoją przygodę z projektowaniem odzieży rozpoczęła w warszawskiej Międzynarodowej Szkole Kostiumografii i Projektowania Ubioru. W 2008r. miała możliwość prezentacji swojej kolekcji dyplomowej nazwanej „Silken Mystery” podczas targów Pret-a-Porter w Paryżu. Kolekcja została zauważona przez właścicielkę francuskiej firmy bieliźniarskiej „G=9.8”, w której Anna otrzymała pracę na stanowisku projektanta. Firma „G=9.8”, mieszcząca się pod Paryżem, zajmuje się produkcją bielizny osobistej, nocnej oraz akcesoriów uszytych wyłącznie z ekologicznej dzianiny. Współpraca projektantki z firmą trwa do dnia dzisiejszego: Anna projektuje kolekcje bielizny z dzianin produkowanych przy użyciu surowca pozyskiwanego z włókien sosny białej. Część tych kolekcji wystawiana jest obecnie w Galeriach Lafayette…
Obecnie Anna jest studentką Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi, na kierunku Projektowanie ubioru. W bieżącym roku obroniła dyplom licencjacki, związany z tematem gorseciarstwa, dla którego inspiracją było…. piękno moskiewskiego metra. Kolekcja dyplomowa nosi tytuł „Piękno ukryte głęboko”. (przykład plecaki damskie od A. Kalużnej)
Anna brała udział w wielu konkursach modowych, m.in. Ogólnopolskim Konkursie na Młodego Projektanta Bielizny Damskiej w Białymstoku, Gryf Fashion Show w Szczecinie (edycja IV oraz VIII), Re-Act Fashion Show w Łodzi (konkurs na kreację ekologiczną), Off Fashion w Kielcach…
Start: Modne torby ToruńZobacz Listę ArtykułówSkontaktuj się z Nami

Historia Polskiego Przemysłu w Modzie

Na terenie województw: łódzkiego i mazowieckiego skupionych jest 34% firm zajmujących się w Polsce produkcją wyrobów tekstylnych (dział 13 PKD) oraz blisko 40% podmiotów zarejestrowanych w dziale 14 klasyfikacji PKD: producja odzieży. Nie bez przyczyny zatem w w/w regionie utworzono powiązanie kooperacyjne pod nazwą Klaster Innowacyjnego Przemysłu i Mody, zrzeszające podmioty działające w branży odzieżowo-tekstylnej i reprezentujące pełen przekrój struktury tej branży: design, firmy produkcyjne o zróżnicowanej wielkości i profilu produkcji, firmy handlowe i usługowe, placówki naukowo-badawcze, media i reklamę oraz branżowe instytucje otoczenia biznesu. Współpraca takiego gremium z jednej strony pozwala skutecznie monitorować problemy i potrzeby środowiska, z drugiej zaś – podejmować zintegrowane i komplementarne działania na rzecz rozwoju szeroko pojętego Przemysłu Mody.

Pierwsze próby zintegrowania branży odzieżowo-tekstylnej w regionie łódzkim podjęte zostały w 2008r. Podpisano wówczas umowę o współpracy w ramach Klastra Zaawansowanych Technologii Przemysłu Włókienniczo-Odzieżowego. Przedsięwzięcie to jednak nie rozwijało się, głównie z powodu braku w strukturach powiązania niezależnej instytucji, która mogłaby przejąć obowiązki koordynatora klastra. Wiosną 2010r., z inicjatywy Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa PŁ (pełniącego wcześniej obowiązki koordynatora Klastra Zaawansowanych Technologii Przemysłu Włókienniczo-Odzieżowego) doszło do spotkania grupy podmiotów reprezentujących branżę odzieżowo-tekstylną; na spotkaniu podpisano List intencyjny dotyczący stworzenia inicjatywy klastrowej pod nazwą Klaster Innowacyjnego Przemysłu i Mody. 8 X 2010 podpisane zostały Umowy o współpracy w ramach Klastra Innowacyjnego Przemysłu i Mody, określające zasady funkcjonowania powiązania kooperacyjnego z PIOT Fundacją Przemysłu i Mody w roli koordynatora przedsięwzięcia. 

Klaster Innowacyjnego Przemysłu i Mody jest członkiem Klubu Klastrów działającego przy Ministerstwie Gospodarki.

Informacje na temat Klastra Innowacyjnego Przemysłu i Mody można również znaleźć na Interaktywnej Mapie Klastrów PARP.

Wszystkich zainteresowanych nawiązaniem współpracy z Klastrem Innowacyjnego Przemysłu i Mody oraz pragnących zabrać głos w dyskusji na temat roli powiązań kooperacyjnych (nie tylko w branży Przemysłu Mody!) zapraszamy na Forum Dyskusyjne dostępne na stronie PIOT Fundacji Przemysłu i Mody.

Przemysł mody w liczbach:

Region łódzki zagłębiem Przemysłu Mody

Historycznie kojarzona z przemysłem odzieżowo-tekstylnym Łódź w dalszym ciągu pozostaje stolicą tej branży. Według opublikowanych przez GUS danych prezentujących liczbę podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON w działach 13 i 14 klasyfikacji PKD 2007 w I półroczu 2011r.

Produkcja sprzedana przemysłu tekstylno-odzieżowego

Według GUS*, w Przetwórstwie przemysłowym w październiku 2011r. odnotowano wzrost produkcji sprzedanej średnio o 7,1% w stosunku analogicznego okresu roku poprzedniego.

Przeciętne zatrudnienie w branży odzieżowo-tekstylnej

Według danych GUS*, przeciętne zatrudnienie w branży odzieżowo-tekstylnej wynosiło w październiku 2011r. odpowiednio: 42 tys. w przypadku firm zajmujących się Produkcją wyrobów tekstylnych oraz 88 tys. w przypadku przedsiębiorstw sklasyfikowanych w dziale 14 PKD 2007.


Źródła

Tekst zrealizowany przy konsultacji z prekursorami mody w dziedzinach odzieży, galanterii (między innymi toreb i modnych plecaków) – ze strony Plecak.net.

Przypisy historyczne pochodzą ze źródła: Wikipedia Moda i Styl.